Oferta

 

Moje doświadczenie

 • magister filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • studia na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem
 • praca w charakterze tłumacza w międzynarodowej firmie brokerskiej
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 1996 roku, wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem: TP/290/06.
 • współpraca z kancelariami prawniczymi, sądami, policją, urzędami
 • udział w konferencjach międzynarodowych, negocjacjach w kraju i zagranicą

 

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Tłumaczenie pisemne, które dla swojej ważności wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego lub czynności prawne i sądowe, podczas których jest wymagana obecność tłumacza przysięgłego. Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych jest regulowane ustawowo: ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, Dz.U. Nr 107, poz. 2792 z 27czerwca 2006 r.)

Zakres tłumaczeń

 • Dokumenty urzędowe: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu i ich odpisy
 • Dokumenty prawne: wyroki ,odwołania , umowy spółek i pozostała dokumentacja spółek , akty notarialne ,patenty , znaki towarowe , dokumenty przetargowe , pisma sądowe.
 • Świadectwa szkolne, indeksy, dyplomy, zaświadczenia
 • Akta personalne pracowników zagranicznych itp.
 • Dokumenty dotyczące kupna/sprzedaży pojazdów
 • Dokumenty lub pisma kierowane do sądów lub urzędów
 • Teksty handlowe, wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych
 • Teksty medyczne
 • Teksty z zakresu kontroli finansowo-księgowej, faktury
 • Dokumenty celne

Tłumaczenia ustne towarzyszące

 • Tłumaczenia dla osoby lub delegacji w czasie podróży, podczas wizyt, na spotkaniach bądź w trakcie rozmów biznesowych.
 • Tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych i negocjacji handlowych

Ceny za tłumaczenie ustalane są z każdym klientem indywidualnie w zależności od objętości i rodzaju zlecenia.

W celu dokładnej wyceny Tłumaczenia proszę o kontakt. E-mail : u.kobiela@interia.pl

Zapraszam!